Celem systemu zgłoszeń naruszeń jest zapewnienie przestrzegania przepisów prawa oraz wewnętrznych standardów Grupa PGD. System sygnalizowania jest dla Grupa PGD rzeczywistym narzędziem diagnozowania nieprawidłowości, które mogą pojawić w spółkach. Gwarantuje pełną anonimowość i największą możliwą ochronę osobom, które chcą poinformować o istotnych kwestiach dotyczących Grupa PGD. Dochodzenie wewnętrzne rozpoczynane jest po zbadaniu faktów i jedynie w przypadku uzasadnionego podejrzenia wystąpienia naruszenia. System zgłaszania nieprawidłowości nie ogranicza się tylko do kanałów anonimowych. Możliwy jest również kontakt osobisty. Więcej informacji o Compliance dostępne jest tutaj.

 

Adres korespondencyjny

Al. Powstańców Śląskich 22, 30-570 Kraków

Doręczenie osobiste

Puszkarska 7f, 30-644 Kraków

Kanały anonimowe
Online: https://holding1.zalezymi.pl
E-mail: etyka@holding1.pl